Tweeluik Russische kerkmuziek in de Oud-Katholieke kerk

.

Op twee opeenvolgende weekenden bent u van harte welkom in de Oud-Katholieke kerk aan de Varkensmarkt rondom het thema “Russische kerkmuziek”.

Op zondag 28 januari om 15:00 uur is er een workshop van Grigori Sarolea “Actief zingend Slavisch-Byzantijnse muziek ervaren”. 

Grigori is de dirigent van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor dat een bijzondere band heeft met de Culemborgse Oud-Katholieke kerk. Grigori vertelt zelf over de workshop: “Deelnemers van alle pluimage en gezindten zijn van harte welkom. Juist mensen die niet durven (zingen) zijn vooral welkom. Iedereen heeft haar/zijn stem en ziel dus kan iedereen zingen!Deelnemers hoeven dus 'niets te kunnen': Vocaal beleven o.l.v. Grigori is voor wie over zijn/haar drempel durft.... Dus vanuit Byzantijnse spiritualiteit een (her)ontdekking van je stem.

Aansluitend op zaterdag 3 februari om 15:00 uur is er lezing over: “De Russische kerkmuziek en haar betekenis voor de Liturgie” van Drs. A.C. van Oostrom.

In de lezing worden de verschillende aspecten van de Russische Kerkmuziek, zoals deze door de orthodoxe gelovigen in de Slavische landen tijdens de liturgische vieringen gebruikt wordt, belicht. De presentatie zal uit de volgende onderdelen bestaan:

A.      De essentie van de Russische kerkmuziek in algemene zin en de verschillende voordrachtswijzen
B.      Het systeem in algemene zin,de soorten gezang en de verschillende zangwijzen. Geschiedenis van de muziek
C.      De periode tot de invoering van de meerstemmigheid (ca. 1650) D. Van de invoering der meerstemmigheid tot de oktoberrevolutie  in 1917. Alle onderdelen zullen door muzikale fragmenten verduidelijkt en ondersteund worden.


De workshop en de lezing sluiten bij elkaar aan, maar kunnen ook los van elkaar gevolgd worden. Er wordt met de hoed rondgegaan met het verzoek om een vrijwillige bijdrage, waarmee u helpt om de kosten te dekken.

Alleen bij voldoende deelname gaan de workshop en de lezing door.

Graag daarom uiterlijk woensdag 23 januari opgave bij de secretaris van het kerkbestuur, Margot Kersaan via kersaan@planet.nl

.

Ps.
In de Eucharistieviering van 4 februari a.s. (aanvang 10:00 uur) zal het Hoorns Byzanthijns Mannenkoor meerdere liederen zingen. Van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!
U wordt geadviseerd om tijdig aanwezig te zijn, in verband met een zitplaats.

.

.

Oud-Katholieke Kerk Culemborg | Varkensmarkt 18-20 | 4101 CL Culemborg | Contactinformatie