Leringweekend voor jongeren

.

.

.

Beste lezers,

Graag wijs ik u alvast op het Leringweekend voor het aartsbisdom Utrecht.
Alle jongeren van 8 - 15 jaar zijn welkom.
Het weekend zal plaatsvinden van 13 - 15 april 2018 in Epe.
Gedurende dit weekend zijn er workshops en is er ruimte voor ontspanning en ontmoeting.

Uit de praktijk blijkt dat de werving voor dit weekend met name via de leringgroepen loopt.
In sommige parochies is het weekend ook onderdeel van het Leeringtraject.

Wellicht wilt u de datum alvast doorgeven aan de ouders en opnemen in het parochieblad / op de website.
Flyers volgen nog.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Michael van den Bergh
jongerenpastor
Oud-Katholieke Kerk van Nederland

.

.

Oud-Katholieke Kerk Culemborg | Varkensmarkt 18-20 | 4101 CL Culemborg | Contactinformatie