Gaat de mens met downsyndroom teloor?

TROUW vrijdag 14 april 2017

Afgelopen zondag, Palmzondag, was het in de oud-katholieke parochiekerk in Culemborg aan het einde van de dienst een vrolijke boel. Vooraan stond een haag van kinderen met een kleurige palmpasenstok - haantje erop, buxustakje eraan en chocolade-eieren. Feestelijk middelpunt was een meisje met een downsyndroom. Ze ging er helemaal in op en ik genoot daarvan. Ik realiseerde me tegelijkertijd dat het alweer even geleden was dat ik zo'n kind had gezien. Ik dacht terug aan de recente invoering van de Nip-test in Nederland, die aan alle zwangeren wordt aangeboden. Én ik dacht ook aan alle vorige testen, vruchtwaterpuncties, vlokkentesten, et cetera, met name bij oudere moeders in spe. Heeft de selectieve abortus inmiddels haar vruchten afgeworpen in het terugdringen van het downsyndroom en wat zal de invloed zijn van de Nip-test? Met de test is meer aan de hand dan het zo veilig mogelijk informeren van ouders - wat uiteraard altijd goed is. Het gaat hier om ethische vragen over discriminatie van mensen met een verstandelijke beperking en het afbreken van gehandicapt leven. De test gaat afbreuk doen aan het humane karakter van onze maatschappij. Dat zou een verlies voor ons allemaal zijn. Gaat met de kerk ook de mens met Down in onze maatschappij verloren?

Kees van de Vate, Culemborg

Oud-Katholieke Kerk Culemborg | Varkensmarkt 18-20 | 4101 CL Culemborg | Contactinformatie